Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 1,05 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 3,16 0,03
De 10 a 14 anys <4 5 7 7,37 0,08
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,16 0,03
De 20 a 24 anys <4 4 5 5,26 0,06
De 25 a 29 anys 4 11 15 15,79 0,17
De 30 a 34 anys 7 8 15 15,79 0,17
De 35 a 39 anys 8 7 15 15,79 0,17
De 40 a 44 anys 5 8 13 13,68 0,15
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 3,16 0,03
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 2,11 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 4 4,21 0,05
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,16 0,03
De 65 anys i més <4 <4 6 6,32 0,07
Total 39 56 95 100,00 1,07
% 41,05 58,95 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic