Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 0,68 <0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,37 0,01
De 10 a 14 anys 5 5 10 6,85 0,07
De 15 a 19 anys <4 10 13 8,90 0,09
De 20 a 24 anys <4 7 9 6,16 0,07
De 25 a 29 anys 6 5 11 7,53 0,08
De 30 a 34 anys 6 9 15 10,27 0,11
De 35 a 39 anys 10 10 20 13,70 0,14
De 40 a 44 anys 9 11 20 13,70 0,14
De 45 a 49 anys 10 9 19 13,01 0,14
De 50 a 54 anys <4 <4 5 3,42 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 5 3,42 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 2,05 0,02
De 65 anys i més 4 9 13 8,90 0,09
Total 62 84 146 100,00 1,06
% 42,47 57,53 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic