Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 5 a 9 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 10 a 14 anys <4 <4 4 7,14 0,03
De 15 a 19 anys <4 0 <4 1,79 <0,01
De 20 a 24 anys <4 <4 4 7,14 0,03
De 25 a 29 anys 6 6 12 21,43 0,10
De 30 a 34 anys 6 7 13 23,21 0,11
De 35 a 39 anys <4 <4 6 10,71 0,05
De 40 a 44 anys <4 9 11 19,64 0,09
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 5,36 0,02
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 1,79 <0,01
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,79 <0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 23 33 56 100,00 0,46
% 41,07 58,93 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic