Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 5,13 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,56 0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,85 0,02
De 15 a 19 anys <4 4 6 7,69 0,04
De 20 a 24 anys <4 <4 6 7,69 0,04
De 25 a 29 anys 6 6 12 15,38 0,09
De 30 a 34 anys 6 9 15 19,23 0,11
De 35 a 39 anys <4 4 7 8,97 0,05
De 40 a 44 anys <4 9 10 12,82 0,07
De 45 a 49 anys <4 8 10 12,82 0,07
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,85 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 26 52 78 100,00 0,58
% 33,33 66,67 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic