Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 5,68 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,14 <0,01
De 10 a 14 anys <4 4 5 5,68 0,04
De 15 a 19 anys <4 6 8 9,09 0,06
De 20 a 24 anys <4 5 8 9,09 0,06
De 25 a 29 anys 4 6 10 11,36 0,07
De 30 a 34 anys 8 14 22 25,00 0,16
De 35 a 39 anys <4 5 6 6,82 0,04
De 40 a 44 anys <4 6 7 7,95 0,05
De 45 a 49 anys <4 9 11 12,50 0,08
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,41 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,27 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 24 64 88 100,00 0,64
% 27,27 72,73 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic