Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 3,39 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,54 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 2,54 0,03
De 15 a 19 anys <4 5 7 5,93 0,06
De 20 a 24 anys 5 9 14 11,86 0,12
De 25 a 29 anys 6 14 20 16,95 0,17
De 30 a 34 anys 6 12 18 15,25 0,15
De 35 a 39 anys 5 11 16 13,56 0,14
De 40 a 44 anys <4 8 9 7,63 0,08
De 45 a 49 anys <4 8 9 7,63 0,08
De 50 a 54 anys <4 5 8 6,78 0,07
De 55 a 59 anys 0 5 5 4,24 0,04
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,85 <0,01
De 65 anys i més 0 <4 <4 0,85 <0,01
Total 34 84 118 100,00 1,01
% 28,81 71,19 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic