Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2004 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 2,38 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 4,76 0,03
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 7,14 0,05
De 15 a 19 anys 6 0 6 14,29 0,10
De 20 a 24 anys <4 <4 4 9,52 0,07
De 25 a 29 anys <4 7 9 21,43 0,15
De 30 a 34 anys <4 7 8 19,05 0,13
De 35 a 39 anys <4 <4 <4 7,14 0,05
De 40 a 44 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 45 a 49 anys 0 <4 <4 2,38 0,02
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 7,14 0,05
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 <4 4,76 0,03
Total 15 27 42 100,00 0,70
% 35,71 64,29 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic