Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 1,39 <0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 4,17 0,03
De 10 a 14 anys 5 <4 8 11,11 0,08
De 15 a 19 anys <4 5 7 9,72 0,07
De 20 a 24 anys 6 5 11 15,28 0,11
De 25 a 29 anys 5 <4 8 11,11 0,08
De 30 a 34 anys 4 8 12 16,67 0,12
De 35 a 39 anys <4 7 10 13,89 0,10
De 40 a 44 anys <4 4 6 8,33 0,06
De 45 a 49 anys 0 <4 <4 4,17 0,03
De 50 a 54 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,39 <0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 <4 2,78 0,02
Total 32 40 72 100,00 0,71
% 44,44 55,56 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic