Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 4,59 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,67 0,03
De 10 a 14 anys 5 <4 6 5,50 0,04
De 15 a 19 anys 8 10 18 16,51 0,13
De 20 a 24 anys 11 7 18 16,51 0,13
De 25 a 29 anys 4 <4 7 6,42 0,05
De 30 a 34 anys 7 10 17 15,60 0,13
De 35 a 39 anys 10 8 18 16,51 0,13
De 40 a 44 anys <4 8 11 10,09 0,08
De 45 a 49 anys 0 <4 <4 2,75 0,02
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 0,92 <0,01
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 0 <4 0,92 <0,01
Total 54 55 109 100,00 0,81
% 49,54 50,46 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic