Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 2,58 0,04
De 5 a 9 anys 4 <4 7 3,61 0,05
De 10 a 14 anys 8 6 14 7,22 0,10
De 15 a 19 anys 7 <4 10 5,15 0,07
De 20 a 24 anys 7 7 14 7,22 0,10
De 25 a 29 anys 16 16 32 16,49 0,24
De 30 a 34 anys 21 9 30 15,46 0,22
De 35 a 39 anys 13 11 24 12,37 0,18
De 40 a 44 anys 7 6 13 6,70 0,10
De 45 a 49 anys 5 11 16 8,25 0,12
De 50 a 54 anys 9 5 14 7,22 0,10
De 55 a 59 anys <4 4 5 2,58 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 5 2,58 0,04
De 65 anys i més <4 <4 5 2,58 0,04
Total 105 89 194 100,00 1,44
% 54,12 45,88 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic