Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,29 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,05 0,03
De 10 a 14 anys 4 8 12 9,16 0,09
De 15 a 19 anys 7 <4 9 6,87 0,07
De 20 a 24 anys <4 4 7 5,34 0,05
De 25 a 29 anys 6 7 13 9,92 0,09
De 30 a 34 anys 12 9 21 16,03 0,15
De 35 a 39 anys 8 9 17 12,98 0,12
De 40 a 44 anys 6 5 11 8,40 0,08
De 45 a 49 anys 4 8 12 9,16 0,09
De 50 a 54 anys <4 6 7 5,34 0,05
De 55 a 59 anys <4 4 5 3,82 0,04
De 60 a 64 anys <4 4 6 4,58 0,04
De 65 anys i més <4 <4 4 3,05 0,03
Total 57 74 131 100,00 0,96
% 43,51 56,49 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic