Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,83 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,75 0,02
De 10 a 14 anys <4 4 6 5,50 0,04
De 15 a 19 anys 4 <4 7 6,42 0,05
De 20 a 24 anys <4 4 7 6,42 0,05
De 25 a 29 anys <4 5 7 6,42 0,05
De 30 a 34 anys 5 8 13 11,93 0,09
De 35 a 39 anys 7 6 13 11,93 0,09
De 40 a 44 anys 4 7 11 10,09 0,08
De 45 a 49 anys <4 7 10 9,17 0,07
De 50 a 54 anys 5 8 13 11,93 0,09
De 55 a 59 anys <4 <4 5 4,59 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,83 0,01
De 65 anys i més <4 7 10 9,17 0,07
Total 44 65 109 100,00 0,79
% 40,37 59,63 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic