Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 2,55 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 4 2,55 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 5 3,18 0,02
De 15 a 19 anys 11 <4 13 8,28 0,05
De 20 a 24 anys 9 <4 12 7,64 0,05
De 25 a 29 anys 6 12 18 11,46 0,07
De 30 a 34 anys 5 11 16 10,19 0,06
De 35 a 39 anys 13 14 27 17,20 0,11
De 40 a 44 anys 11 9 20 12,74 0,08
De 45 a 49 anys <4 7 8 5,10 0,03
De 50 a 54 anys 8 7 15 9,55 0,06
De 55 a 59 anys <4 <4 4 2,55 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 4 2,55 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,91 0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,91 0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,64 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 74 83 157 100,00 0,62
% 47,13 52,87 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic