Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,29 0,03
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 0,76 <0,01
De 10 a 14 anys 4 <4 6 4,58 0,05
De 15 a 19 anys 8 4 12 9,16 0,11
De 20 a 24 anys 4 4 8 6,11 0,07
De 25 a 29 anys 7 6 13 9,92 0,11
De 30 a 34 anys 8 16 24 18,32 0,21
De 35 a 39 anys 4 17 21 16,03 0,18
De 40 a 44 anys 6 15 21 16,03 0,18
De 45 a 49 anys <4 8 10 7,63 0,09
De 50 a 54 anys <4 5 6 4,58 0,05
De 55 a 59 anys 0 4 4 3,05 0,04
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,76 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 0,76 <0,01
Total 47 84 131 100,00 1,15
% 35,88 64,12 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic