Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 <4 7 2,10 0,07
De 5 a 9 anys 10 8 18 5,41 0,18
De 10 a 14 anys 16 17 33 9,91 0,33
De 15 a 19 anys 7 14 21 6,31 0,21
De 20 a 24 anys 10 11 21 6,31 0,21
De 25 a 29 anys 9 20 29 8,71 0,29
De 30 a 34 anys 28 35 63 18,92 0,62
De 35 a 39 anys 23 32 55 16,52 0,54
De 40 a 44 anys 12 16 28 8,41 0,28
De 45 a 49 anys 14 12 26 7,81 0,26
De 50 a 54 anys <4 8 11 3,30 0,11
De 55 a 59 anys <4 7 8 2,40 0,08
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,90 0,03
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,60 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 4 1,20 0,04
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,60 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,30 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,30 <0,01
Total 144 189 333 100,00 3,29
% 43,24 56,76 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic