Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 4 8 2,00 0,06
De 5 a 9 anys <4 5 8 2,00 0,06
De 10 a 14 anys 19 17 36 8,98 0,27
De 15 a 19 anys 19 20 39 9,73 0,29
De 20 a 24 anys 17 14 31 7,73 0,23
De 25 a 29 anys 14 25 39 9,73 0,29
De 30 a 34 anys 18 36 54 13,47 0,40
De 35 a 39 anys 21 38 59 14,71 0,44
De 40 a 44 anys 23 19 42 10,47 0,31
De 45 a 49 anys 9 21 30 7,48 0,22
De 50 a 54 anys 8 10 18 4,49 0,13
De 55 a 59 anys 5 5 10 2,49 0,07
De 60 a 64 anys 5 4 9 2,24 0,07
De 65 a 69 anys <4 5 5 1,25 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 6 1,50 0,04
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,50 0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 4 1,00 0,03
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,25 <0,01
Total 171 230 401 100,00 2,98
% 42,64 57,36 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic