Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 0,27 <0,01
De 5 a 9 anys 5 5 10 2,71 0,07
De 10 a 14 anys 12 8 20 5,42 0,14
De 15 a 19 anys 20 17 37 10,03 0,26
De 20 a 24 anys 16 23 39 10,57 0,28
De 25 a 29 anys 18 21 39 10,57 0,28
De 30 a 34 anys 13 21 34 9,21 0,24
De 35 a 39 anys 18 34 52 14,09 0,37
De 40 a 44 anys 23 21 44 11,92 0,31
De 45 a 49 anys 12 17 29 7,86 0,21
De 50 a 54 anys 13 11 24 6,50 0,17
De 55 a 59 anys 5 6 11 2,98 0,08
De 60 a 64 anys 5 7 12 3,25 0,09
De 65 anys i més 6 11 17 4,61 0,12
Total 166 203 369 100,00 2,63
% 44,99 55,01 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic