Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 <4 8 3,98 0,07
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,49 0,03
De 10 a 14 anys <4 4 7 3,48 0,06
De 15 a 19 anys 9 <4 10 4,98 0,09
De 20 a 24 anys 11 5 16 7,96 0,14
De 25 a 29 anys 15 10 25 12,44 0,22
De 30 a 34 anys 9 19 28 13,93 0,24
De 35 a 39 anys 8 14 22 10,95 0,19
De 40 a 44 anys 4 16 20 9,95 0,17
De 45 a 49 anys 13 6 19 9,45 0,16
De 50 a 54 anys 5 6 11 5,47 0,09
De 55 a 59 anys 5 4 9 4,48 0,08
De 60 a 64 anys 4 4 8 3,98 0,07
De 65 anys i més 6 9 15 7,46 0,13
Total 99 102 201 100,00 1,73
% 49,25 50,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic