Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 13 10 23 5,24 0,16
De 5 a 9 anys 8 5 13 2,96 0,09
De 10 a 14 anys 7 7 14 3,19 0,09
De 15 a 19 anys 14 6 20 4,56 0,14
De 20 a 24 anys 24 20 44 10,02 0,30
De 25 a 29 anys 31 28 59 13,44 0,40
De 30 a 34 anys 30 30 60 13,67 0,41
De 35 a 39 anys 21 35 56 12,76 0,38
De 40 a 44 anys 20 24 44 10,02 0,30
De 45 a 49 anys 14 21 35 7,97 0,24
De 50 a 54 anys 15 13 28 6,38 0,19
De 55 a 59 anys 6 12 18 4,10 0,12
De 60 a 64 anys 4 9 13 2,96 0,09
De 65 a 69 anys 4 <4 6 1,37 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,68 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,68 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 212 227 439 100,00 2,98
% 48,29 51,71 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic