Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 <4 4 1,10 0,02
De 5 a 9 anys 4 <4 6 1,64 0,03
De 10 a 14 anys 7 8 15 4,11 0,07
De 15 a 19 anys 13 8 21 5,75 0,09
De 20 a 24 anys 16 19 35 9,59 0,16
De 25 a 29 anys 24 18 42 11,51 0,19
De 30 a 34 anys 24 28 52 14,25 0,23
De 35 a 39 anys 22 28 50 13,70 0,22
De 40 a 44 anys 23 20 43 11,78 0,19
De 45 a 49 anys 18 24 42 11,51 0,19
De 50 a 54 anys 13 14 27 7,40 0,12
De 55 a 59 anys 5 7 12 3,29 0,05
De 60 a 64 anys <4 4 5 1,37 0,02
De 65 a 69 anys <4 5 7 1,92 0,03
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,82 0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,27 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 177 188 365 100,00 1,63
% 48,49 51,51 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic