Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 6 5,13 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 5 4,27 0,04
De 10 a 14 anys 7 5 12 10,26 0,09
De 15 a 19 anys 5 8 13 11,11 0,10
De 20 a 24 anys <4 <4 6 5,13 0,04
De 25 a 29 anys 5 4 9 7,69 0,07
De 30 a 34 anys <4 8 10 8,55 0,07
De 35 a 39 anys 6 12 18 15,38 0,13
De 40 a 44 anys 9 8 17 14,53 0,13
De 45 a 49 anys 4 <4 7 5,98 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 2,56 0,02
De 55 a 59 anys <4 5 6 5,13 0,04
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 1,71 0,01
De 65 anys i més 0 <4 <4 2,56 0,02
Total 48 69 117 100,00 0,87
% 41,03 58,97 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic