Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,53 0,02
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 3,80 0,03
De 10 a 14 anys 4 <4 5 6,33 0,04
De 15 a 19 anys 4 <4 7 8,86 0,06
De 20 a 24 anys <4 4 7 8,86 0,06
De 25 a 29 anys <4 <4 <4 3,80 0,03
De 30 a 34 anys <4 6 9 11,39 0,08
De 35 a 39 anys <4 6 8 10,13 0,07
De 40 a 44 anys <4 6 9 11,39 0,08
De 45 a 49 anys 5 7 12 15,19 0,11
De 50 a 54 anys <4 <4 6 7,59 0,05
De 55 a 59 anys <4 0 <4 2,53 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,80 0,03
De 65 anys i més <4 <4 <4 3,80 0,03
Total 34 45 79 100,00 0,69
% 43,04 56,96 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic