Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 5 9 4,59 0,04
De 5 a 9 anys 9 6 15 7,65 0,07
De 10 a 14 anys <4 9 12 6,12 0,05
De 15 a 19 anys 6 4 10 5,10 0,04
De 20 a 24 anys 5 11 16 8,16 0,07
De 25 a 29 anys 13 11 24 12,24 0,10
De 30 a 34 anys 13 15 28 14,29 0,12
De 35 a 39 anys 21 17 38 19,39 0,17
De 40 a 44 anys 9 6 15 7,65 0,07
De 45 a 49 anys 7 6 13 6,63 0,06
De 50 a 54 anys <4 4 6 3,06 0,03
De 55 a 59 anys 4 <4 5 2,55 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,02 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,02 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,51 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 98 98 196 100,00 0,86
% 50,00 50,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic