Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,85 <0,01
De 5 a 9 anys <4 5 7 5,98 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 5 4,27 0,02
De 15 a 19 anys <4 7 9 7,69 0,04
De 20 a 24 anys 4 <4 6 5,13 0,03
De 25 a 29 anys 7 4 11 9,40 0,05
De 30 a 34 anys 7 4 11 9,40 0,05
De 35 a 39 anys <4 6 9 7,69 0,04
De 40 a 44 anys 11 5 16 13,68 0,07
De 45 a 49 anys 8 12 20 17,09 0,09
De 50 a 54 anys <4 6 9 7,69 0,04
De 55 a 59 anys <4 4 6 5,13 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 4 3,42 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,71 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,85 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 54 63 117 100,00 0,52
% 46,15 53,85 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic