Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Manresa Origen geogràfic: Equador
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 14 14 28 6,14 0,58
De 5 a 9 anys 22 20 42 9,21 0,87
De 10 a 14 anys 19 15 34 7,46 0,70
De 15 a 19 anys 12 18 30 6,58 0,62
De 20 a 24 anys 27 24 51 11,18 1,05
De 25 a 29 anys 35 31 66 14,47 1,36
De 30 a 34 anys 32 26 58 12,72 1,20
De 35 a 39 anys 27 30 57 12,50 1,18
De 40 a 44 anys 21 21 42 9,21 0,87
De 45 a 49 anys 15 13 28 6,14 0,58
De 50 a 54 anys <4 6 8 1,75 0,17
De 55 a 59 anys <4 <4 5 1,10 0,10
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,22 0,02
De 65 anys i més <4 <4 6 1,32 0,12
Total 231 225 456 100,00 9,43
% 50,66 49,34 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic