Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Manresa Origen geogràfic: Equador
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 22 12 34 5,04 0,38
De 5 a 9 anys 29 24 53 7,86 0,60
De 10 a 14 anys 29 35 64 9,50 0,72
De 15 a 19 anys 23 22 45 6,68 0,51
De 20 a 24 anys 26 32 58 8,61 0,66
De 25 a 29 anys 51 46 97 14,39 1,10
De 30 a 34 anys 48 49 97 14,39 1,10
De 35 a 39 anys 39 38 77 11,42 0,87
De 40 a 44 anys 29 32 61 9,05 0,69
De 45 a 49 anys 27 24 51 7,57 0,58
De 50 a 54 anys 11 10 21 3,12 0,24
De 55 a 59 anys <4 8 10 1,48 0,11
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,15 0,01
De 65 anys i més <4 <4 5 0,74 0,06
Total 338 336 674 100,00 7,61
% 50,15 49,85 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic