Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 <4 7 4,07 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,74 0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 6 3,49 0,03
De 15 a 19 anys <4 6 9 5,23 0,04
De 20 a 24 anys <4 13 14 8,14 0,06
De 25 a 29 anys 8 22 30 17,44 0,13
De 30 a 34 anys 10 21 31 18,02 0,14
De 35 a 39 anys <4 14 17 9,88 0,08
De 40 a 44 anys 5 11 16 9,30 0,07
De 45 a 49 anys 6 10 16 9,30 0,07
De 50 a 54 anys 4 7 11 6,40 0,05
De 55 a 59 anys <4 5 8 4,65 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,74 0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,58 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 54 118 172 100,00 0,77
% 31,40 68,60 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic