Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 4 8 4,23 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,06 <0,01
De 10 a 14 anys 4 <4 7 3,70 0,03
De 15 a 19 anys 4 7 11 5,82 0,05
De 20 a 24 anys <4 11 14 7,41 0,06
De 25 a 29 anys 10 20 30 15,87 0,13
De 30 a 34 anys 13 22 35 18,52 0,16
De 35 a 39 anys 8 12 20 10,58 0,09
De 40 a 44 anys 6 8 14 7,41 0,06
De 45 a 49 anys 7 9 16 8,47 0,07
De 50 a 54 anys 5 14 19 10,05 0,08
De 55 a 59 anys <4 5 6 3,17 0,03
De 60 a 64 anys <4 5 5 2,65 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,53 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,53 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 68 121 189 100,00 0,84
% 35,98 64,02 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic