Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 0,96 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 5 4,81 0,06
De 10 a 14 anys 4 <4 5 4,81 0,06
De 15 a 19 anys <4 5 8 7,69 0,09
De 20 a 24 anys <4 <4 5 4,81 0,06
De 25 a 29 anys 7 10 17 16,35 0,19
De 30 a 34 anys 5 5 10 9,62 0,11
De 35 a 39 anys 4 6 10 9,62 0,11
De 40 a 44 anys 8 5 13 12,50 0,15
De 45 a 49 anys 4 5 9 8,65 0,10
De 50 a 54 anys 8 <4 11 10,58 0,12
De 55 a 59 anys <4 <4 4 3,85 0,05
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 6 5,77 0,07
Total 54 50 104 100,00 1,17
% 51,92 48,08 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic