Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,26 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 5 3,76 0,04
De 10 a 14 anys 5 <4 8 6,02 0,07
De 15 a 19 anys 6 5 11 8,27 0,09
De 20 a 24 anys 6 5 11 8,27 0,09
De 25 a 29 anys 6 6 12 9,02 0,10
De 30 a 34 anys 9 10 19 14,29 0,16
De 35 a 39 anys 4 6 10 7,52 0,08
De 40 a 44 anys 5 10 15 11,28 0,12
De 45 a 49 anys 8 <4 11 8,27 0,09
De 50 a 54 anys 6 5 11 8,27 0,09
De 55 a 59 anys 6 <4 9 6,77 0,07
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,50 0,02
De 65 anys i més 4 <4 6 4,51 0,05
Total 71 62 133 100,00 1,10
% 53,38 46,62 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic