Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 0,85 <0,01
De 5 a 9 anys <4 0 <4 1,69 0,02
De 10 a 14 anys 4 <4 6 5,08 0,05
De 15 a 19 anys <4 7 10 8,47 0,09
De 20 a 24 anys 8 <4 9 7,63 0,08
De 25 a 29 anys 9 6 15 12,71 0,13
De 30 a 34 anys 8 6 14 11,86 0,12
De 35 a 39 anys <4 9 12 10,17 0,10
De 40 a 44 anys 8 6 14 11,86 0,12
De 45 a 49 anys 9 8 17 14,41 0,15
De 50 a 54 anys <4 <4 6 5,08 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,54 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 4 3,39 0,03
De 65 anys i més <4 <4 5 4,24 0,04
Total 62 56 118 100,00 1,01
% 52,54 47,46 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic