Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 1,75 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,75 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 4 3,51 0,04
De 15 a 19 anys 6 8 14 12,28 0,12
De 20 a 24 anys 7 <4 8 7,02 0,07
De 25 a 29 anys 6 7 13 11,40 0,11
De 30 a 34 anys 7 <4 10 8,77 0,09
De 35 a 39 anys 6 8 14 12,28 0,12
De 40 a 44 anys 6 5 11 9,65 0,10
De 45 a 49 anys 8 10 18 15,79 0,16
De 50 a 54 anys 5 0 5 4,39 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 5 4,39 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 2,63 0,03
De 65 anys i més <4 <4 5 4,39 0,04
Total 60 54 114 100,00 1,00
% 52,63 47,37 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic