Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 3,92 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 4 7,84 0,03
De 10 a 14 anys <4 0 <4 1,96 <0,01
De 15 a 19 anys <4 0 <4 1,96 <0,01
De 20 a 24 anys <4 <4 5 9,80 0,04
De 25 a 29 anys 4 5 9 17,65 0,06
De 30 a 34 anys <4 4 6 11,76 0,04
De 35 a 39 anys <4 <4 4 7,84 0,03
De 40 a 44 anys 0 <4 <4 1,96 <0,01
De 45 a 49 anys <4 <4 4 7,84 0,03
De 50 a 54 anys <4 4 7 13,73 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 4 7,84 0,03
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 <4 <4 5,88 0,02
Total 23 28 51 100,00 0,36
% 45,10 54,90 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic