Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,27 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,27 0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,41 0,02
De 15 a 19 anys <4 5 6 6,82 0,04
De 20 a 24 anys <4 7 10 11,36 0,07
De 25 a 29 anys 5 7 12 13,64 0,09
De 30 a 34 anys 4 7 11 12,50 0,08
De 35 a 39 anys 4 6 10 11,36 0,07
De 40 a 44 anys 5 9 14 15,91 0,10
De 45 a 49 anys <4 <4 5 5,68 0,04
De 50 a 54 anys 4 <4 4 4,55 0,03
De 55 a 59 anys <4 4 6 6,82 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,14 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,14 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,14 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 35 53 88 100,00 0,65
% 39,77 60,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic