Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 3,90 0,02
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 1,30 <0,01
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 2,60 0,01
De 15 a 19 anys <4 4 5 6,49 0,04
De 20 a 24 anys 4 6 10 12,99 0,07
De 25 a 29 anys <4 4 6 7,79 0,04
De 30 a 34 anys 5 10 15 19,48 0,11
De 35 a 39 anys <4 <4 4 5,19 0,03
De 40 a 44 anys <4 10 13 16,88 0,09
De 45 a 49 anys <4 4 6 7,79 0,04
De 50 a 54 anys 4 0 4 5,19 0,03
De 55 a 59 anys <4 <4 4 5,19 0,03
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 2,60 0,01
De 65 anys i més <4 <4 <4 2,60 0,01
Total 26 51 77 100,00 0,56
% 33,77 66,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic