Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 4,82 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 3,61 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,61 0,03
De 15 a 19 anys <4 <4 4 4,82 0,03
De 20 a 24 anys 4 5 9 10,84 0,08
De 25 a 29 anys 6 6 12 14,46 0,10
De 30 a 34 anys <4 6 8 9,64 0,07
De 35 a 39 anys 4 8 12 14,46 0,10
De 40 a 44 anys <4 8 11 13,25 0,09
De 45 a 49 anys 4 <4 7 8,43 0,06
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 1,20 <0,01
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,61 0,03
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 3,61 0,03
De 65 anys i més <4 <4 <4 3,61 0,03
Total 33 50 83 100,00 0,71
% 39,76 60,24 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic