Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Xina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 18 22 40 10,00 0,40
De 5 a 9 anys 9 10 19 4,75 0,19
De 10 a 14 anys 10 14 24 6,00 0,24
De 15 a 19 anys 9 9 18 4,50 0,18
De 20 a 24 anys 23 19 42 10,50 0,42
De 25 a 29 anys 20 26 46 11,50 0,45
De 30 a 34 anys 35 32 67 16,75 0,66
De 35 a 39 anys 47 19 66 16,50 0,65
De 40 a 44 anys 23 12 35 8,75 0,35
De 45 a 49 anys 11 10 21 5,25 0,21
De 50 a 54 anys 6 5 11 2,75 0,11
De 55 a 59 anys <4 4 5 1,25 0,05
De 60 a 64 anys <4 0 <4 0,25 <0,01
De 65 anys i més <4 <4 5 1,25 0,05
Total 215 185 400 100,00 3,95
% 53,75 46,25 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic