Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Índia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 12 15 8,93 0,11
De 5 a 9 anys <4 5 8 4,76 0,06
De 10 a 14 anys <4 7 8 4,76 0,06
De 15 a 19 anys 11 <4 14 8,33 0,10
De 20 a 24 anys 15 <4 18 10,71 0,13
De 25 a 29 anys 10 5 15 8,93 0,11
De 30 a 34 anys 10 9 19 11,31 0,14
De 35 a 39 anys 13 16 29 17,26 0,21
De 40 a 44 anys 13 10 23 13,69 0,17
De 45 a 49 anys 8 0 8 4,76 0,06
De 50 a 54 anys 4 <4 6 3,57 0,04
De 55 a 59 anys <4 0 <4 0,60 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,79 0,02
De 65 anys i més <4 0 <4 0,60 <0,01
Total 94 74 168 100,00 1,22
% 55,95 44,05 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic