Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 4,60 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 4 4,60 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,15 <0,01
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,45 0,02
De 20 a 24 anys 6 <4 7 8,05 0,05
De 25 a 29 anys 10 4 14 16,09 0,10
De 30 a 34 anys 16 <4 18 20,69 0,13
De 35 a 39 anys 16 <4 18 20,69 0,13
De 40 a 44 anys 9 <4 10 11,49 0,07
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 3,45 0,02
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 2,30 0,01
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,45 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 68 19 87 100,00 0,64
% 78,16 21,84 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic