Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Síria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 9,38 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 9,38 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 6,25 0,01
De 15 a 19 anys <4 <4 4 12,50 0,03
De 20 a 24 anys <4 <4 4 12,50 0,03
De 25 a 29 anys <4 <4 <4 9,38 0,02
De 30 a 34 anys <4 0 <4 3,12 <0,01
De 35 a 39 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 40 a 44 anys <4 <4 4 12,50 0,03
De 45 a 49 anys <4 0 <4 6,25 0,01
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 9,38 0,02
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 3,12 <0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 <4 6,25 0,01
Total 17 15 32 100,00 0,23
% 53,12 46,88 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic