Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Cornellà de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.124 2.334 16,61 11,05
Districte II 6.491 454 3,23 6,99
Districte III 14.077 1.155 8,22 8,20
Districte IV 22.121 3.228 22,97 14,59
Districte V 10.853 3.152 22,43 29,04
Districte VI 14.634 3.732 26,55 25,50
Total 89.300 14.055 100,00 15,74

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic