Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Cornellà de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.304 2.389 16,64 11,21
Districte II 6.400 493 3,43 7,70
Districte III 14.168 1.221 8,51 8,62
Districte IV 22.386 3.278 22,83 14,64
Districte V 10.762 3.080 21,45 28,62
Districte VI 14.916 3.895 27,13 26,11
Total 89.936 14.356 100,00 15,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic