Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Gavà
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 15.281 2.553 48,79 16,71
Districte II 14.267 1.183 22,61 8,29
Districte III 13.335 943 18,02 7,07
Districte IV 4.174 554 10,59 13,27
Total 47.057 5.233 100,00 11,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic