Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Gavà
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 15.383 2.657 50,16 17,27
Districte II 14.235 1.157 21,84 8,13
Districte III 13.164 944 17,82 7,17
Districte IV 4.149 539 10,18 12,99
Total 46.931 5.297 100,00 11,29

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic