Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Granollers
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 14.740 938 25,90 6,36
Districte II 9.145 779 21,51 8,52
Districte III 14.273 903 24,94 6,33
Districte IV 16.476 1.001 27,64 6,08
Total 54.634 3.621 100,00 6,63

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic