Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Hospitalet de Llobregat, l'
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 52.353 6.311 10,29 12,05
Districte II 53.022 17.311 28,22 32,65
Districte III 46.482 7.917 12,91 17,03
Districte IV 45.862 15.347 25,02 33,46
Districte V 40.221 11.056 18,02 27,49
Districte VI 31.442 3.406 5,55 10,83
Total 269.382 61.348 100,00 22,77

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic