Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.209 833 5,54 37,71
Districte II 22.485 3.961 26,36 17,62
Districte III 7.747 2.137 14,22 27,58
Districte IV 22.043 3.853 25,64 17,48
Districte V 21.636 3.891 25,89 17,98
Districte VI 2.072 352 2,34 16,99
Total 78.192 15.027 100,00 19,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic