Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.854 313 15,48 16,88
Districte II 18.766 372 18,40 1,98
Districte III 5.269 348 17,21 6,60
Districte IV 16.637 403 19,93 2,42
Districte V 19.187 559 27,65 2,91
Districte VI 2.216 27 1,34 1,22
Total 63.929 2.022 100,00 3,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic