Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Mataró
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.850 1.070 4,90 8,33
Districte II 20.801 3.734 17,11 17,95
Districte III 24.357 4.842 22,19 19,88
Districte IV 15.966 1.309 6,00 8,20
Districte V 31.414 7.855 35,99 25,00
Districte VI 23.732 3.015 13,81 12,70
Total 129.120 21.825 100,00 16,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic