Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Mataró
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.780 1.043 4,68 8,16
Districte II 20.883 3.811 17,11 18,25
Districte III 24.616 5.044 22,65 20,49
Districte IV 16.045 1.321 5,93 8,23
Districte V 31.508 7.974 35,81 25,31
Districte VI 23.829 3.077 13,82 12,91
Total 129.661 22.270 100,00 17,18

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic