Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Mollet del Vallès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.017 1.773 29,58 14,75
Districte II 14.794 1.211 20,20 8,19
Districte III 24.340 3.010 50,22 12,37
Total 51.151 5.994 100,00 11,72

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic