Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Rubí
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 6.619 449 4,51 6,78
Districte II 10.949 507 5,09 4,63
Districte III 16.094 2.741 27,52 17,03
Districte IV 44.929 6.263 62,88 13,94
Total 78.591 9.960 100,00 12,67

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic