Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Rubí
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 6.676 478 4,76 7,16
Districte II 11.255 607 6,04 5,39
Districte III 15.919 2.702 26,88 16,97
Districte IV 44.699 6.264 62,32 14,01
Total 78.549 10.051 100,00 12,80

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic