Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Rubí
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 5.649 154 7,41 2,73
Districte II 5.712 110 5,29 1,93
Districte III 13.948 402 19,35 2,88
Districte IV 34.994 1.412 67,95 4,03
Total 60.303 2.078 100,00 3,45

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic